Shipping and return policies for Phantom Corporation

Shipping Info
Germany:
MCD - 1,50 € (unversicherter Maxibriefversand)
12" MLP - 6,00 € (versicherter Paketversand)

European Union:
MCD - 3,50 €
12" MLP - 9,00 € (unregistered) / 11,00 € (registered)

Rest of world:
MCD - 3,50 € (unregistered)
12" MLP - 16,00 € (unregistered) / 19,00 € (registered)